Λοιπόν ο κανονικός (και απίστευτα δύσκολος) γρίφος θα ακολουθήσει εν καιρό…προς το παρόν μια μικρή πρόγευση που κινείται στην ίδια λογική:

Ο καθηγητής κος Αριθμίδης βάζει το εξής πρόβλημα στα δύο τσακάλια της τάξης, τον Γιάννη και την Αγγέλα (Γ και Α).

Τους λέει ότι έχει στο νου του δύο φυσικούς αριθμούς μεγαλύτερους του 1. Έπειτα φωνάζει το Γ. και του ψιθυρίζει το γινόμενό τους και μετά την Α. και της ψιθυρίζει το άθροισμά τους. Έπειτα ο Γ. και η Α. έχουν τον εξής διάλογο:boygirl.jpg

Γ:”Δεν ξέρω το άθροισμα των αριθμών.”

Α:”Το ήξερα ότι δεν το ήξερες, πάντως είναι μικρότερο του 14.”

Γ:”Αυτό το ήξερα. Τώρα ξέρω τους αριθμούς.”

Α:”Τώρα τους ξέρω κι εγώ.”

Ποιοι ήταν οι αριθμοί…;

Κάντε ένα σχόλιο