— καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι η πρόσβαση στο email μου είναι πολύ περιορισμένη – εώς ανύπαρκτη πρακτικά – για αυτό και ο έλεγχος των λύσεων έχει μείνει λίγο πίσω. —

Στο γρίφο μας τώρα

800px-a_world_war_1_story_part_8_2061041095.jpg

Έχουμε μια ομάδα από άπειρους δολοφόνους που έχουν μαζευτεί στη Θεσσαλονίκη. Κάθε ένας έχει συμβόλαιο να δολοφονήσει ακριβώς έναν από τους υπόλοιπους (κάποιοι μπορεί να κυνηγάν και το ίδιο άτομο). Να αποδείξετε ότι μπορούν να σχηματίσουν μια “ομάδα” με άπειρα μέλη (ένα άπειρο υποσύνολο δολοφόνων) τέτοια ώστε κανένας από αυτήν την “ομάδα” να μην έχει σαν στόχο κάποιον από την “ομάδα”.

Κάντε ένα σχόλιο