Η εταιρία που φιλοξενεί το YouReka.gr είναι σε μια μια διαδικασία συντήρησης / αναβάθμισης των server της και για αυτό υπήρξε μια μειωμένη κινητικότητα στο site τις τελευταίες βδομάδες (μη δημοσίευση νέων γρίφων, μη ενημέρωση λύσεων). Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί τις επόμενες δυο βδομάδες οπότε και το YouReka.gr θα επαναλειτουργήσει κανονικά. Ζητούμε την κατανόησή σας. Όποια mail με λύσεις έχουν σταλεί τα έχουμε λάβει κανονικά απλά δεν μπορούμε να τα καταχωρίσουμε στο site. Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες των server όλα θα κατοχυρωθούν κανονικά.

Η ομάδα διαχείρισης του YouReka.gr

Οι διαδικασίες αναβάθμισης ολοκληρώθηκαν και πλέον το YouReka.gr λειτουργεί κανονικά! Όσες λύσεις έχουν σταλεί το προηγούμενο διάστημα έχουν πλέον καταχωρηθεί (όσες ήταν σωστές φυσικά!) και πλέον οι λύτες εμφανίζονται όχι στα σχόλια αλλά στο πλαίσιο που υπάρχει στο τέλος κάθε γρίφου (τα σχόλια “Είχαμε τη πρώτη λύση…” έχουν αφαιρεθεί).

Κάντε ένα σχόλιο